ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 
A jelen ÁSZF tartalmazza a www.olvasokboltja.hu webáruház használatának feltételeit, érvényes 2015. október 15-től visszavonásig.

A SZOLGÁLTATÓ

1. A www.olvasokboltja.hu online áruházat az Olvasók Boltja–Typotex Kiadó üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató").
2. A Szolgáltató cégneve: Typotex Elektronikus Kiadó Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Typotex Kft.
3. A Szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Retek u. 33-35., A Szolgáltató postai címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 35-37.
4. Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-064077
5. Szolgáltató adószáma: 10274497-2-41
6. Szolgáltató bankszámlaszáma: Sberbank Magyarország Zrt. 14100127-36209549-01000001
7. Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: Olvasók Boltja, 1136 Budapest, Pannónia u. 35-37., 36-1-2660018, info@olvasokboltja.hu, www.olvasokboltja.hu
 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

8. A regisztráció illetve vásárlás során a felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit a webáruház használatához. Ezt az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

9. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
 
 
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

10. A megrendelések leadása a www.olvasokboltja.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az Olvasók Boltja a megadott árakon csak magyarországi címekre vállal szállítást. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A megrendelés menete: Regisztráció, A termék(ek) kosárba helyezése, A megrendelés véglegesítése, A bevitt adatok ellenőrzése és javítása, A megrendelés elküldése, A megrendelés visszaigazolása.
Az online bankkártyás fizetés feltételeiről az OTP bank oldalán részletesen itt olvashat.

11. A Megrendelem gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A munkaidőn túl leadott megrendeléseket másnap dolgozzuk fel. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására az adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. Az árak a webshopban forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

12. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A könyveket átlagosan 1-2 napon belül adjuk át a fztárszolgálatnak, vagy készítjük elő boltjainkban átvételre. PoD-könyvek esetén ez az idő 10-14 nap. Az alkalmazott futárszolgálat munkájáért a webáruház nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

13. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

14. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  • a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetén a termék átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  • b. Elállás esetén a terméket saját költségén 14 napon belül küldje vissza a Szolgáltató raktárába a számlával együtt (Olvasók Boltja, 1136 Budapest, Pannónia u. 35-37.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  • c. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
    • A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (l. PoD-könyvek);
15. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

16. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, illetve 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

17. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.olvasokboltja.hu oldalon a Vásárlás menüpontban olvashatóak.
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

19. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

20. A felhasználó a III.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

21. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

22. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon az ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@olvasokboltja.hu címen, illetve a 06-1-2660018-as telefonszámon (munkanapokon 10:00-18:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

23. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@olvasokboltja.hu címen, valamint a 06-1-2660018-os telefonszámon.

24. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 
 
Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy az általa alkalmazott biztonsági rendszerek foka: rendszeres adminisztrátori felügyelet alatt álló rendszer. A felhasználó számára biztonsági kockázatot jelentő tényező lehet, ha illetéktelen személy megszerzi a felhasználói fiókjához tartozó jelszót, vagy a weblap adminisztrátori jelszavát, ezért célszerű a jelszót fejben megjegyezni, papíron vagy elektronikus formában nem tárolni. Célszerű továbbá máshol nem alkalmazott jelszót használni és időnként megváltoztatni.
 
 

Nem akar lemaradni akcióinkról?

Iratkozzon fel a hírlevélre hogy legújabb ajánlatainkról elsőként értesülhessen!